มาทำความเข้าใจในลักษณะและมิติของข้อมูล : รูปแบบยาว หรือ รูปแบบกว้างดี?

REDCap ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูล แต่ยังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญหลายคน แต่เพื่อใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ เราต้องเข้าใจถึงรูปแบบข้อมูลที่ใช้งาน วันนี้ เราจะมาดูกันว่ารูปแบบยาวและกว้างนั้นคืออะไร

รูปแบบยาว (Long format)คืออะไร?

เมื่อคุณได้ยินคำว่า ‘รูปแบบยาว’ อาจจะสับสน แต่เมื่อเรามาดูกัน คุณจะพบว่าข้อมูลแบบยาว จะมีลักษณะดังนี้

 • แต่ละแถวแทนข้อมูลเพียงหนึ่งหน่วย
 • ในแต่ละคอลัมน์ก็คือตัวแปร
 • ดูเหมือนข้อมูลจะยาวลงไปเรื่อยๆ

Long format มีดีอย่างไร

 • ถ้าคุณมีข้อมูลใหม่ คุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้ง่ายๆ
 • หลายๆ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล ก็นิยมรูปแบบ แบบนี้
 • มันทำให้ข้อมูลดูเป็นระเบียบและเป็นมาตรฐาน

Subject_IDTimepointMeasure
00115
00127
00136
00216
00228
00237
ตัวอย่างตารางข้อมูลแบบยาว (Long format)

รูปแบบกว้าง (Wide format)คืออะไร?

เมื่อเทียบกับรูปแบบยาว รูปแบบกว้างก็คือข้อมูลที่มีลักษณะดังนี้

 • แต่ละแถวแสดงข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยเดียว
 • และคอลัมน์หลายๆ คอลัมน์แสดงการวัดหรือเวลาต่างๆ สำหรับบุคคลนั้น

Wide format มีดีอย่างไร

 • สามารถดูข้อมูลของบุคคลนั้นได้ทันที
 • สำหรับคนที่ชินกับ Excel ก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับรูปแบบนี้
 • แถวข้อมูลก็จะน้อยลง ทำให้ดูกระชับขึ้น

Subject_IDTimepoint_1Timepoint_2Timepoint_3
001576
002687
ตัวอย่างตารางข้อมูลแบบกว้าง (Wide format)

การเปรียบเทียบรูปแบบยาวกับกว้าง

มาดูกันว่ารูปแบบเหล่านี้มีความแตกต่างอย่างไร

ปัจจัยรูปแบบยาวรูปแบบกว้าง
โครงสร้างแนวตั้งแนวนอน
แถวแทนข้อมูลหนึ่งจุดเวลาแทนบุคคล / ข้อมูลของคนใดคนหนึ่ง
ข้อมูลของคนหนึ่งๆมีได้หลายแถวมีได้แถวเดียว
ความเหมาะสมข้อมูลชุดเวลา, ข้อมูลที่เติบโตตารางสรุป, ข้อมูลที่คงที่

การแปลงข้อมูลระหว่างชนิด

เมื่อข้อมูลถูกส่งออกจาก REDCap ในปัจจุบันได้มีซอฟต์แวร์หลายๆ ตัวที่สามารถช่วยในการแปลงข้อมูล เช่น

 • Excel: ใช้ Pivot Tables เพื่อเปลี่ยนรูปแบบข้อมูล.
 • R: ใช้ฟังก์ชัน spread() และ gather() จากแพ็กเกจ tidyr.
 • Stata: ใช้คำสั่ง reshape long และ reshape wide.
 • SPSS: ใช้คำสั่ง VARSTOCASES เพื่อแปลงข้อมูลรูปแบบกว้างเป็นยาว และ CASESTOVARS เพื่อแปลงข้อมูลรูปแบบยาวเป็นกว้าง.

บทสรุป

การเข้าใจรูปแบบข้อมูลใน REDCap จริงๆ แล้วไม่ยากเลย แต่มันสำคัญมากสำหรับการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งสองรูปแบบมีข้อดีของตนเอง แต่การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ลองทดลองดู แล้วคุณจะรู้ว่ารูปแบบไหนที่เหมาะสมกับข้อมูลของคุณ

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *