Essential, Reference

เราจะเขียนอ้างอิง เมื่อมีการใช้โปรแกรม REDCap อย่างไร?

โปรแกรม REDCap เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Vanderbilt สามารถใช้งานได้ฟรี มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้งาน ทางมหาวิทยาลัยได้ให้มีข้อกำหนดให้มีการอ้างอิงถึงการศึกษาวิจัยของโปรแกรม ที่ยืนยันถึงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ […]

Essential, Security

Two-factor authentication คืออะไร?

การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย (Two-factor authentication, 2FA) เป็นกระบวนการยืนยันตัวตน ที่ต้องอาศัยสองวิธีที่แตกต่างกันในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ ก่อนที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีหรือระบบ ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างมาก และในปัจจุบันกําลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในโลกดิจิทัล ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ 2FA […]