Data Management, Essential, Export

แปลงไฟล์ CSV เป็นตาราง Excel ใน 5 ขั้นตอนง่ายๆ ทำได้ด้วยตัวเอง!

ในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกใช้รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับงานของเราเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ไฟล์ CSV และ XLSX คือสองรูปแบบที่เราพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวัน แต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน และการรู้เมื่อไหร่ที่ควรใช้แต่ละรูปแบบจะช่วยให้เราจัดการข้อมูลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในบทความนี้ […]

Data Management, Essential, Export

มาทำความเข้าใจในลักษณะและมิติของข้อมูล : รูปแบบยาว หรือ รูปแบบกว้างดี?

REDCap ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูล แต่ยังเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญหลายคน แต่เพื่อใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ เราต้องเข้าใจถึงรูปแบบข้อมูลที่ใช้งาน วันนี้ เราจะมาดูกันว่ารูปแบบยาวและกว้างนั้นคืออะไร รูปแบบยาว (Long format)คืออะไร? […]