เราจะเขียนอ้างอิง เมื่อมีการใช้โปรแกรม REDCap อย่างไร?

โปรแกรม REDCap เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Vanderbilt สามารถใช้งานได้ฟรี มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้งาน ทางมหาวิทยาลัยได้ให้มีข้อกำหนดให้มีการอ้างอิงถึงการศึกษาวิจัยของโปรแกรม ที่ยืนยันถึงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ โดยจะมีหลักการการเขียน และข้อความที่สำคัญที่กำหนดไว้ให้ ที่ต้องใส่ในการยื่นพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย และ การส่งตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ดังนี้

Study data were collected and managed using REDCap electronic data capture tools hosted at Medical Education Center, Maharat Nakhon Ratchasima Hospital.1,2 REDCap (Research Electronic Data Capture) is a secure, web-based software platform designed to support data capture for research studies, providing 1) an intuitive interface for validated data capture; 2) audit trails for tracking data manipulation and export procedures; 3) automated export procedures for seamless data downloads to common statistical packages; and 4) procedures for data integration and interoperability with external sources.

หากทำการยื่นพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย และ การส่งตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ในภาษาไทย กรุณาใช้ข้อความเหล่านี้

ข้อมูลในการศึกษานี้ จะมีการรวบรวมและจัดการโดยใช้ซอฟต์แวร์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ REDCap ซึ่งได้ทำการติดตั้งไว้ที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา1,2 ซอฟต์แวร์ REDCap (Research Electronic Data Capture) เป็นเว็บซอฟต์แวร์ที่มีความปลอดภัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัย โดยมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สำหรับการบันทึกข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว มีหลักฐานการตรวจสอบ (Audit trail) สำหรับการติดตามการจัดการและการส่งออกข้อมูล มีความสามารถในการส่งออกและดาวน์โหลดข้อมูลที่ไร้รอยต่อไปยังโปรแกรมทางสถิติทั่วไป และ มีกระบวนการสำหรับการผสานรวมข้อมูลและการทำงานร่วมกันกับแหล่งข้อมูลภายนอก

และมีการใส่บทความ 2 บทความด้านล่างนี้ เป็นเอกสารอ้างอิง เมื่อมีการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย และ การส่งตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ

1PA Harris, R Taylor, R Thielke, J Payne, N Gonzalez, JG. Conde, Research electronic data capture (REDCap) – A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics supportJ Biomed Inform. 2009 Apr;42(2):377-81.

2PA Harris, R Taylor, BL Minor, V Elliott, M Fernandez, L O’Neal, L McLeod, G Delacqua, F Delacqua, J Kirby, SN Duda, REDCap Consortium, The REDCap consortium: Building an international community of software partnersJ Biomed Inform. 2019 May 9 [doi: 10.1016/j.jbi.2019.103208]

หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทางบรรณานุกรม และเข้าชมบทความการศึกษาได้ที่

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *