MEC MNRH Research Assistance service

REDCap database

Medical Education Center 

Maharat Nakhon Ratchasima Hospital

โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางการวิจัย โดยบรรลุข้อตกลงระหว่าง Vanderbilt university และ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยการใช้งานโปรแกรมนี้ ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สมัครใช้งาน คลิกที่นี่

What is REDCap ?

โปรแกรม REDCap คืออะไร?

REDCap (Research Electronic Data Capture) เป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูล ที่ทำงานผ่านทางระบบเว็บไซต์ ซึ่งพัฒนาโดย Vanderbilt University และกลุ่มผู้พัฒนาร่วม ที่เป็นสถาบันการศึกษาและองค์กรที่ไม่หวังกำไร โดยมีจุดประสงค์เพื่อ การสร้างการจัดเก็บ และการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งโปรแกรมนี้ ได้มีการออกแบบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่สำคัญในการเก็บข้อมูลวิจัยทางคลินิก เช่น US FDA 21 CFR Part 11, FISMA และ HIPAA-compliantการเก็บข้อมูลบน REDCap ดีอย่างไร ?

เมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลวิธีเดิมๆ

มีความปลอดภัยสูง

การเก็บข้อมูลจะทำผ่าน เว็บไซต์ที่มีการรับรองความปลอดภัย (Secure web authentication) มีการเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Data logging) และเข้ารหัสด้วยระบบ Secure Sockets Layer (SSL) encryption

สะดวก รวดเร็ว ทำงานไว

ทำงานได้รวดเร็ว ผ่านโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต (Web-based) ทำให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ และทำงานร่วมกับสถาบันต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย เมื่อต้องทำการศึกษา แบบพหุสถาบัน

ปรับแต่งได้ตามต้องการ มีความครอบคลุม

ตัวโปรแกรมสามารถปรับแต่งแก้ไขโครงสร้างข้อมูลต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการทำการศึกษา รวมไปถึงมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องมือการสุ่ม Randomization เครื่องมือการจัดเข้ากลุ่มการรักษา เป็นต้น

ทำงานไร้รอยต่อกับโปรแกรมสถิติต่างๆ

ข้อมูลในโปรแกรมสามารถนำเข้าและส่งออก ด้วยไฟล์หลากหลายนามสกุล ทำให้สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel, SAS, STATA, R, หรือ SPSS ได้อย่างไร้รอยต่อ